PRIVACY Bureau Doorbreek

Privacyverklaring Bureau Doorbreek

Hans Breekveldt – November 2022

Bescherming persoonsgegevens

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de nieuwe privacywetgeving. De AP staat voor het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens.

Ik verwerk de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de AVG en de Telecommunicatiewet.

Zorgvuldigheid

Doordat u op mijn website bent laat u persoonlijke gegevens achter en gaat u akkoord met het privacy- en cookiebeleid. Wij doen er alles aan om uw gegevens te beschermen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Hans Breekveldt streeft er naar dat persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. Hans Breekveldt houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Hans Breekveldt, handelend onder de naam Bureau Doorbreek

Vlietweg 15 / C 1.10 – 2266 KA Leidschendam

KvK: 87831575

Verzamelde gegevens

Onderstaande persoonsgegevens worden verzameld, afhankelijk van de gebruiker en het type interactie.

Type interactie en gebruikerVerzamelde persoonsgegevensDoelRechtsgrond
Bezoeken van de websiteCookiesBureau Doorbreek maakt gebruik van: Google Analytics voor het verzamelen vanAlgemene bezoekgegevens om te kunnen analyseren hoe de website verbetert kan worden.Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vanuit de cookiewet vereist.
Gebruik van het contactformulier op de websiteNaam Emailadres Telefoonnummer Inhoud berichtNaam en emailadres worden verzameld om te kunnen reageren op de communicatie. De gegevens worden opgeslagen in de database van de website en automatisch verstuurd naar info@bureaudoorbreek.nlHet verzamelen van deze gegevens wordt alleen gedaan met uw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

Bewaartermijn

Bureau Doorbreek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Bureau Doorbreek past technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van persoonsgegevens, versleutelde communicatie en behandeling van de persoonsgegevens als zijnde vertrouwelijk. De website van Bureau Doorbreek is daarbij voorzien van een geldig SSL-certificaat waarvan het gebruik wordt afgedwongen.

Verstrekking aan derden

Bureau Doorbreek schakelt soms andere personen of organisaties in bij het ondersteunen van doelstellingen noodzakelijk voor de ontwikkeling van Bureau Doorbreek. Bijvoorbeeld het uitbesteden van de boekhouding of het website beheer. In sommige gevallen betekent dit dat een derde toegang krijgt tot uw persoonsgegevens. Indien dit het geval is wordt er een verwerkersdocument opgesteld en getekend waarin is vastgelegd dat de verwerker ten alle tijden handelt in lijn met de bepalingen in deze privacyverklaring. Toegang wordt onmiddellijk ontzegd vanaf het moment dat de verwerker niet meer namens Bureau Doorbreek handelt.

Cookieverklaring

Bureau Doorbreek maakt op deze website alleen gebruik van analytische en functionele cookies. Cookies zijn kleine bestanden die een website op het apparaat van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat) van de gebruiker om zo de gebruikerservaring van bezoekers van de website te optimaliseren. Bureau Doorbreek maakt gebruik van Google Analytics om het bezoek aan de website te monitoren, met als doel de website waar mogelijk te verbeteren en aan te passen.

Bureau Doorbreek heeft Google Analytics in lijn met de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens privacy vriendelijk ingesteld (“Handleiding privacy vriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens”), met als gevolg dat Google zelf ook uw surfgedrag niet kan herleiden tot u als persoon. Voor het gebruik van deze cookies is geen toestemming vanuit de cookiewet vereist. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Dingen die u zel kunt doen:

  • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
  • Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden.
  • U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit de browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Uw rechten

U heeft het recht de door Bureau Doorbreek verwerkte persoonsgegevens in te zien.

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen, aanvullen of verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Het uitoefenen van de rechten is in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens in deze verklaring.

Termijn

Een verzoek zal binnen 4 weken in behandeling worden genomen.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen / verzoeken omtrent uw persoonsgegevens vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Wijzigingen

Bureau Doorbreek behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Elke aanpassing zal op de website van Bureau Doorbreek worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent.

Verwerking van persoonsgegevens

Bureau Doorbreek legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u als particulier persoon uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt.

Uw e-mailadres en mobiele nummer

Indien u uw e-mailadres en / of telefoonnummer hebt opgegeven, wordt dit alleen gebruikt voor contact over Bureau Doorbreek.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt per mail of per post Bureau Doorbreek verzoeken om inzage in uw gegevens. Als de informatie onjuist is kunt u deze aanpassen.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik maak gebruik van passende technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.